eEksperimenti VIZUALNO PROGRAMIRANJE

 

Za programiranje Red Pitaye je potrebno poznavanje več programskih jezikov. Na Red Pitayi je nameščen operacijski sistem Linux, zato je koristno poznati nekaj njegovih osnovnih ukazov. Programska koda je v veliki meri napisna v programskem jeziku C++. Del implementacije namenjen hitremu generiranju in zajemanju signalov se izvaja v programabilnem logičnem vezju FPGA, ki zahteva znanje posebnega programskega jezika VHDL-a oziroma VERILOG-a. Na Red Pitayi je nameščen spletni strežnik Nginx, ki je namenjen komunikaciji s spletom, torej predvsem z aplikacijami, ki so napisane za izvajanje na spletnih straneh. Pri tem potrebujemo znanja označevalnega jezika za izdelavo spletnih strani - html. Ključni deli teh strani so napisani v programskem jeziku JavaScript.  Nekaj primerov je na strani http://redpitaya.com/make-your-app/ .

Za lažjo uporabo oziroma programiranje Red Pitaye imamo na razpolago tudi druga orodja. Zelo uporaben je način uporabe t.i. SCPI ukazov, ki so priljubljeni v izvajanju računalniških povezav z merilnimi napravami. V tem dokumentu opisujemo nekaj preprostih SCPI ukazov, ki jih uporabimo v programskem okolju Matlab.

Za začetnike je zelo primeren način uporabe sodobnega Vizualnega programiranja. Za ta način je potrebno predhodno opraviti nekaj prilagoditev (naložiti dodatno programsko orodje na Red Pitayo), nakar delo zelo hitro steče. Način je primeren tudi za osnovnošolce in srednješolce, ki so večinoma že seznanjeni z načini programiranja s programom  Scratch. Naložite si kratka navodila za pripravo Red Pitaye za vizualno programiranje in jim sledite.