eEksperimenti so eksperimentalna platforma tudi v pomenu, da je njeno ustreznost potrebno potrditi še v praksi. To pomeni, da se naše delo s postavitvijo platforme še zdaleč ni končalo. Zagotovo bomo ugotovili, da so nekateri eksperimenti zastavljeni preveč zahtevno, da so določeni opisi premalo jasni, da se zatika pri določeni aplikaciji. Kljub temu smo avtorji mnenja, da so eEksperimenti prava smer v razvoju učnih pripomočkov. Ni pomembno ali se pri izvajanju eksperimentov uporabi Red Pitayo ali kako drugo merilno kartico. Gre za način izvajanja eksperimentov in za princip uporabe računalnika v povezavi z merilno opremo.

Kako torej naprej?

V prvi vrsti vabimo učitelje osnovnih in srednjih šol, ki imajo interes, da platformo preiskusijo v praksi, v razredu, na dodatnih urah, tečajih itd. Povratne informacije iz »terena« so ključnega pomena. Le tako bomo ugotovili, ali smo na pravi poti.

Morda bi bilo koristno, da bi izvedli izobraževanja za učitelje. S tem bi tako razvito platformo lažje in uspešneje uporabljali. Na Fakulteti za elektrotehniko se vzpostavlja prostor, ki bo namenjen popularizaciji elektrotehnike in bo tako primeren za izvajanje tovrstnih izobraževanj.

Podobne platforme sicer v svetu že obstajajo, prav taka, kot smo si jo zamislili v okviru projekta eEksperimenti, pa ne. Zato želimo platformo tudi znanstveno razdelati. To pomeni, da želimo opraviti raziskave, ki bi pokazale primernost (ali neprimernost) platforme za izbran način uporabe. Vabimo vas, da skupaj začrtamo raziskavo in objavimo izsledke v strokovni literaturi.

Nadalje razmišljamo o prenosu projekta v mednarodni prostor. Poiskali bomo možnost, da se vključimo v mednarodni konzorcij ali ga celo sestavimo sami. Sprejemamo dobre prakse iz tujine pri čemer nudimo edinstveno, zanimivo in perspektivno učno platformo.

In še za konec: Platforma bo živela v dveh primerih. Če bo za njeno uporabo interes in če se bo našel skrbnik, ki bo usmerjal aktivnosti, popravljal napake, dodajal aplikacije, eksperimente, itd. To je seveda tesno povezano s financiranjem, kar je pogosta težava tovrstnih projektov. Zato se bomo trudili, da pridobimo potrebna sredstva, ki bodo slednje lahko omogočila.

Dobrodošli so tudi vaši predlogi. Pošljite jih na naslov: e.eksperimenti@guest.arnes.si